ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการพิเศษ

18 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 44 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยชำนาญการพิเศษ