คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

20 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 33 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน