คณะผู้บริหารศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567

25 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 44 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สคาร ทีจันทึก รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบผลิตภัณฑ์สวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน