คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

8 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 32 ครั้ง

วันที่ 8 มกราคม 2567 ผศ.ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน