งดให้บริการ Food Clinic ทางโทรศัพท์ และ walk-in วันที่ 23 พ.ค. 67

8 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 8 ครั้ง

 

 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร งดให้บริการ Food Clinic ทางโทรศัพท์ และ walk-in 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมสัมมนานอกสถานที่

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้บริการ Food Clinic จะกลับมาให้บริการอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:30-11:30 น.

-------------------------------

โทรศัพท์ : 0 2579 5587