งดให้บริการ Food Clinic ทางโทรศัพท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

25 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 12 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของดให้บริการ Food Clinic ทางโทรศัพท์
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ทั้งนี้จะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น.