งานสวัสดีปีใหม่ 2567 เพื่อเลี้ยงขอบคุณบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

25 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 46 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2567 เพื่อเลี้ยงขอบคุณบุคลากรสถาบันฯ ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

ชมภาพเพิ่มเติม => 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม =>