งานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง 66”

22 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 21 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของสถาบันฯ ในงานแสดงกตเวทิตาจิต "นนทรีสีทอง 66” ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชมภาพเพิ่มเติม >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>