งาน JIRCAS Southeast Asia Liaison Office 50th Anniversary Symposium

14 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 36 ครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องพระเอราวัณ 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วย ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และคุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ นักวิจัยชำนาญการ จากฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ฝ่ายประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ JIRCAS (JIRCAS Southeast Asia Liaison Office 50th Anniversary Symposium) โดย ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง ร่วมบรรยายในหัวข้อ The mystery of fermented rice noodle spoilage: Technique to promote operation profit and reduce health risk และ Dr. Jun-ichiro Marui บรรยายในหัวข้อ Collaborative research and product development of fermented foods from Southeast Asia and Japan