จัดบูธแสดงผลงานวิชาการ ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566

20 พ.ย. 2566

|

อ่าน : 237 ครั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ในงานดังกล่าว สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.ประมวล ทรายทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, คุณวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุลรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิชาการ ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมอาหารจากผลงานวิจัย และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก