จัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

2 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 40 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแหนมเห็ดเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมเห็ด ในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศและพร้อมใช้ประโยชน์  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 ณ บูธ B6 Event Hall 100 - 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทศ บางนา กรุงเทพฯ