ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร

21 ก.พ. 2566

|

อ่าน : 43 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ได้ดำเนินการเข้าตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร  พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม  เพื่อตรวจคุณภาพทางด้านเคมีและจุลชีววิทยาโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น  โดยมีคุณภครมล ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง และบุคลากรฝ่ายฯ ให้การต้อนรับ ณ  ห้องอาหารสหโภชน์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน