ตรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ประกอบอาหารและจำหน่ายอาหาร 2567

6 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 49 ครั้ง

          วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (mobile unit) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ดำเนินการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจด้านเคมี และด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น โดยมี ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร, คุณภครมล ยิ้มแย้ม หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง และบุคลากรฝ่ายฯ ให้การต้อนรับ ณ  ห้องอาหารสหโภชน์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

 

          ทั้งนี้ยังสถาบันฯ ได้รับมอบป้ายอาหารที่นี่ปลอดภัยมาตราฐาน กทม. สถานประกอบการอาหารที่ได้รับรองมาตราฐานอาหารปลอดภัย และได้รับคำแนะนำผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย