ตลาดนัด IFRPD Summer market festival

21 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 85 ครั้ง

สายกินสายช้อป มาเดินเลือกซื้อกันได้แล้ว ตลาดนัด IFRPD Summer market festival
ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.30 - 13.00 น.
ณ โถงชั้น G อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน