ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

24 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 235 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์ : 02-942-8629 ต่อ 1223

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Website : http://ttc.ifrpd.ku.ac.th