ต้อนรับคณาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Inje University สาธารณรัฐเกาหลี

19 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 49 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยการประสานงานจากภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Sanghyun Lee และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Department of Food and Life Science, Inje University สาธารณรัฐเกาหลี เข้าศึกษาดูงานในส่วนของโรงงานผลิต 1 และ 2