ต้อนรับนักวิจัยจาก FRISE INRAE สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 19 ครั้ง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิจัย ให้การต้อนรับ Dr. Steven Duret และ Mr. Yvanne Paviet Salmon นักวิจัยจาก Refrigeration Process Engineering for Food Safety and Environment (FRISE) Research Unit, French National Research Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักวิจัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ 1-2 และห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

----------------------------------------------------

 

May 1, 2024, at the Institute of Food Research and Product Development (IFRPD), Kasetsart University, Dr. Phisamai Srichayet, the Director of IFRPD, together with her management team members and researchers gave a warm welcome to Dr. Steven Duret and Mr. Yvanne Paviet Salmon, researchers from the Refrigeration Process Engineering for Food Safety and Environment (FRISE) Research Unit, French National Research Institute for Agriculture, Food, and Environment (INRAE), French Republic. The purposes of this visitation are to discuss possibilities of researcher exchange as well as to take a field trip at IFRPD Pilot Plan 1-2 and product showroom.

 

For more photos, please visit here.