ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก JIRCAS

13 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 39 ครั้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องจ่ามงกุฏ (214) ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วย ดร.สิรินันท์ ชมภูแสง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และคุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ นักวิจัยชำนาญการ จากฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr. Kazuo Nakashima ผู้อำนวยการโครงการวิจัย; Dr. Yasuro Funaki หัวหน้าโครงการ Green Asia; และ Dr. Jun-ichiro Marui นักวิจัยผู้ร่วมโครงการ เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าโครงการ Research and development of fermented rice products utilizing beneficial microorganisms from Thailand and Japan ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันฯ และ JIRCAS พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส (Sensory Lab) และโรงงานต้นแบบ 1-2