ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก Philippine Department of Trade and Industry (DTI)

29 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 12 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฏ (214) ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับ Ms. Marievic Montserrat M. Bonoan ผู้อำนวยการ Bureau of Market Development, Promotion and OTOP สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ พร้อมคณะบุคลากรจาก Philippine Department of Trade and Industry (DTI) เพื่อหารือในประเด็นกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาอาหารเชิงนวัตกรรมสำหรับ MSMEs ของสถาบันฯ เพื่อรับทราบแนวโน้มล่าสุดของนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย และความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม