ต้อนรับผู้แทนจากบริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

11 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 40 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คุณนวกมล จีราคม หัวหน้างานความร่วมมือรัฐและเอกชน สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ Mr. Haruki Shibata ผู้แทนจากบริษัท โมรินากะ ไบโอ-ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ เพื่อรับฟังข้อสรุปการยุติกิจการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมจ่ามงกุฏ (214) ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน