บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์มาม่าสวัสดีปีใหม่ 2567

2 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 47 ครั้ง

วันที่ 2 มกราคม 2567 คุณสดใส หาญชนะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์มาม่าสวัสดีปีใหม่ 2567 แด่ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ณ อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน