บูธนิทรรศการภายในงาน Thailand Rice Fest : เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์

16 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ร่วมชิม ช็อป ชม ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่บูท KU Rice Festival (บูท K3)  วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2566

     ชิม: เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้

    ช็อป: เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไมโดย

โดยทีมนักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Institute of Food Research and Product Development, IFRPD)

ภายในงาน Thailand Rice Fest : เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 6

วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 20.00 น.