บูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

1 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 41 ครั้ง

ภาพกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน, คลินิกอาหารให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากนักวิจัยของสถาบันฯ ภายในงาน TIF & FOOD PACK ASIA 2024 ทั้งนี้ยังนำผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกร่วมจัดแสดงในงานดังกล่าว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)