ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร

18 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 101 ครั้ง

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งวิศวกร เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการ