ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม "การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร"

15 ส.ค. 2566

|

อ่าน : 65 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม "การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนเกษตร" ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ได้แก่

- ทีม เด็ก NC

- ทีม เด็ดเดี่ยว

- ทีม ล่องเหนือลงใต้

- ทีม Forty four (44)

- ทีม Future Supper

- ทีม Hungry chef

- ทีม Science think in the area

- ทีม Sun Shine

- ทีม WACHI (วชิ)

ทั้งนี้ขอให้ทุกทีมรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันรอบที่ 1 (Cooking) ต่อไป...