ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน

15 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 85 ครั้ง

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร