ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

12 ธ.ค. 2566

|

อ่าน : 78 ครั้ง

ประกาศสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร