ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 ต.ค. 2566

|

อ่าน : 114 ครั้ง

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>