ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

14 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 104 ครั้ง

ประกาศ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิจัย เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร