ประชาสัมพันธ์ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567

4 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 1414 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ตารางหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด