ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024

28 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 57 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ Dennis Forte and Associates Pty. Ltd. ประเทศออสเตรเลีย กำหนดจัดฝึกอบรมนานาชาติ Food and Feed Extrusion Technology 2024 จำนวน 2 หลักสูตร ดังต่อไปนี้;

 

1) หลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion

 

วันที่: 15 - 17 กรกฎาคม 2567

เวลา: 08.30 - 16.00 น.

สถานที่: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ค่าลงทะเบียน:   47,000 บาท

ส่วนลด:

-       ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน

-       ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Food & Feed Drying Technology

-       ลด 5% สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการลงทะเบียน 3 หลักสูตรขึ้นไป

-       ลด 20% สำหรับองค์กรวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)

-       ลด 35% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.dennisforte.com.au/events/applied-food-feed-extrusion-thailand-hsfwx-8bwd4-a73sd

 

 

2) หลักสูตร Food & Feed Drying Technology

 

วันที่: 18 - 19 กรกฎาคม 2567

เวลา: 08.30 - 16.15 น.

สถานที่: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ค่าลงทะเบียน:   33,000 บาท

ส่วนลด:

-       ลด 10% เมื่อลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 และชำระเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน

-       ลดเพิ่มอีก 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหลักสูตรนี้ และหลักสูตร Applied Food & Feed Extrusion

-       ลด 5% สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการลงทะเบียน 3 หลักสูตรขึ้นไป

-       ลด 20% สำหรับองค์กรวิจัยที่ไม่แสวงผลกำไร (รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัย)

-       ลด 35% สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก กรุณาระบุชื่อมหาวิทยาลัยของท่านตอนลงทะเบียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

https://www.dennisforte.com.au/events/food-feed-drying-thailand-rmkty-rmrjz

 

 

สามารถลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มในลิ้งก์ด้านล่าง โดยเลือกหลักสูตรที่ต้องการในแบบฟอร์ม

: https://www.dennisforte.com.au/registration-thailand-courses-2024

 

 

*** ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ***

 

-------------------------------------------------------

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

: https://www.dennisforte.com.au/contact-us (ภาษาอังกฤษ)

: ifrblpa@ku.ac.th (Benjaluk P.) (ภาษาไทย)