ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

27 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"
อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 1
,700.- บาท/ท่าน

---------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

     โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์ , คุณสงกรานต์ ลาเวียง)    
     E-mail :  kuthaifood@gmail.com , ifrskl@ku.ac.th
     ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://shorturl.asia/tXeWs หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด