ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่มเนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)"

29 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 62 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การแปรรูปมะม่วง (มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่มเนื้อมะม่วง และน้ำมะม่วง)"

อบรมวันพฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 2,000.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7