ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ"

11 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 74 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "คอมบูชา (Kombucha) : เครื่องดื่มชาหมักเพื่อสุขภาพ"

วันที่ 19 มี.ค. 2567 ค่าลงทะเบียน 2,300.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7