ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

18 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 58 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 1,800.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com