ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

1 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 63 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

อบรมวันที่ 15 ก.ย. 2566 ค่าลงทะเบียน 2,000.- บาท/ท่าน

------------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1223  คุณสุพรรษา สายสินธุ์

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://shorturl.asia/tXeWs

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด