ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์"

18 ก.ย. 2566

|

อ่าน : 10 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์"
อบรมวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ค่าลงทะเบียน 1,500.- บาท/ท่าน
----------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629ต่อ 1223 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)
E-mail :  kuthaifood@gmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://shorturl.asia/tXeWs  หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด