ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส"

20 ก.พ. 2567

|

อ่าน : 47 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "แคบหมูไร้มันและหมูแผ่นปรุงรส"

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)
E-mail :  kuthaifood@gmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด