ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567

22 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 129 ครั้ง

โครงการค่ายเยาวชน ปี 2567

-ค่ายโค้ดดิ้งกับการสร้างนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป

วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

อำนวยการสอนโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และทีมวิทยากรผู้ช่วย

-ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ครั้งที่ 30 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.2

วันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

อำนวยการสอนโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และทีมวิทยากรผู้ช่วย

-ค่าย Python 101 สำหรับเยาวชน สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.4 ขึ้นไป

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น.

อำนวยการสอนโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และทีมวิทยากรผู้ช่วย

ดูรายละเอียดได้ที่ :

https://www.ku.ac.th/coding