ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม "ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ"

12 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 61 ครั้ง

เตรียมตัวตอนรับฤดูร้อน กับเมนูคลายร้อนที่ใคร ก็นึกถึง

หลักสูตรฝึกอบรม "ไอศกรีมโฮมเมด : ของหวานหลากหลายรสชาติทำเองที่บ้านได้ง่าย ๆ"

อบรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ค่าลงทะเบียน 2,300.- บาท/ท่าน

----------------------------------------

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :-ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารนิเทศทางอาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โทรศัพท์:  0 2942 8629 ต่อ 1301 (คุณสุพรรษา สายสินธุ์)

E-mail :  kuthaifood@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ :  https://forms.gle/4eVrugSme7ygjN6D7

หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด