ประชาสัมพันธ์ IFRPD's Food Clinic ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา : 09:30 - 11:30 น.

8 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 50 ครั้ง

 IFRPD's Food Clinic เมื่อคุณมีปัญหาด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เรายินดีให้คำปรึกษา

 ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา : 09:30 - 11:30 . เท่านั้น   โทรศัพท์ : 0 2579 5587

ท่านจะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ

การให้คำปรึกษา 

          - กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร

          - การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า

          - การยืดอายุการเก็บรักษา

          - การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

          - การบริการเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อทดลองผลิตในระดับอุตสาหกรรม

          - การบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจวิเคราะห์

          - ปัญหาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ "ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป"