พิธีเปิดงาน TIF, Warehousing & Logistics Asia and Food Pack Asia 2024

31 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 43 ครั้ง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยศ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมพิธีเปิดงาน TIF, Warehousing & Logistics Asia and Food Pack Asia 2024 โดยมีโดยท่านบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)