พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 พ.ค. 2566

|

อ่าน : 41 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วยคุณเตือนใจ ส่งสุข หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมพิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มก. ภายใต้แนวคิด “ย้อนเวลาหาอดีต ขีดปัจจุบันสู่อนาคต” โดยใช้ต้นนนทรีเป็นสื่อในการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน