ภาพกิจกรรมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ KU-BCG Challenge ประเภท Food

17 ม.ค. 2567

|

อ่าน : 42 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดความคิดสร้างสรรค์การออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภท Food ในงาน KU-BCG Ideation Challenge 2023 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัยจากทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบอาเซียน

รับชมย้อนหลังได้ทาง Nontri Live => https://live.ku.ac.th/?p=9709