ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ Thai Food Cooking (การทำอาหารไทย)

4 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 44 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ/นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Prefectural University of Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ KU-PUK Student Exchange Program 2024 ณ ห้องเรไร (232) ชั้น 2 อาคารอมรภูมิรัตน

 

โดยในงานนี้ สถาบันฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หัวข้อ Thai Food Cooking (การทำอาหารไทย) ในเมนู ผัดไทกุ้งสด ให้แก่นิสิตในโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ/นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ นายญาธิปวีร์ ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ และ นางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร (609) ชั้น 6 อาคารอมรภูมิรัตน

 

ทั้งนี้ นิสิตฯ ยังได้เข้าเยี่ยมโรงงานผลิต 1 และ 2 รวมทั้งห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ อีกด้วย

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม >>