รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ หน่วยทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

3 เม.ย. 2567

|

อ่าน : 67 ครั้ง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา) หน่วยทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

-------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

02-942-8629 ต่อ 1800, 1811, 1825

ifrfqa@ku.ac.th หรือ sirinrat.w@ku.th