รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราจ้างเหมา)

3 พ.ค. 2567

|

อ่าน : 16 ครั้ง

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อัตราจ้างเหมา)

-------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

02-942-8629 ต่อ 180018111819

ifrfqa@ku.ac.th หรือ ifrryo@ku.ac.th