วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

16 มิ.ย. 2566

|

อ่าน : 49 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี  โดยมี ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบันเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน