วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

11 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 43 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567  ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี โดยมี รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน