วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

7 มี.ค. 2567

|

อ่าน : 34 ครั้ง

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาอากาศโท หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ลานด้านหลังอาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน